MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 – SATICI
Ünvanı : Benev
Adresi : Levent mah. Cömert sok. Yapı Kredi Plaza K:17 Beşiktaş-İstanbul
Telefon :90 212 317 47 82   

Eposta adresi: info@benev.shop
1.2 – ALICI
Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :


MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait Internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılmış bulunan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1. ALICI; internet sitesinde görüp beğendiği ve elektronik ortamda satın alma isteminde bulunduğu, fiyat, teslimat ve diğer satış koşulları site içerisinde yer alan; türü miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli belirtilen ürünü işbu sözleşme hükümleri uyarınca satın alabilir. Satın alınan ürünün türünün, modelinin,renginin, adedinin websitesi üzerinden seçilerek ürün satış fiyatı, kargo ücretinin işbu sözleşmede belirtilen ödeme şekli uyarınca SATICI’ya ödenmesi ve ürüne ilişkin teslimat adresinin, teslim edilecek kişi ve fatura adresi bilgisinin SATICI’ya bildirilmesi gerekmektedir.
3.2. İşbu sözleşme konusu ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürün türü:

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
SATICI’nın teslimat yükümlülüğü merkez deposunda bulunan stoklarla sınırlıdır.


MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMİ

4.1. İşbu sözleşmeye konu ürünlerin uğrayacağı her türlü hasar ve zarardan sorumluluk, malların SATICI tarafından ALICI’ ya tevdii ve teslimi ile ALICI’ ya geçer.
4.2. İşbu sözleşmeye konu ürünlerin taşınmasına ilişkin her türlü kargo masrafı ALICI’ ya aittir.
4.3. ALICI malın teslimi için yalnızca bir adres belirtecek, teslimat için kendisi ile beraber bir kişinin daha adını belirtebilecektir. ALICI tarafından belirtilen isimlerden herhangi birine yapılan teslimat, geçerli teslimat sonuçlarını doğurmaktadır. ALICI teslimat yapılmak üzere ismini bildirdiği kişinin teslimat esnasında sözleşmeyi imzalamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.


MADDE 5 – ÖDEME

5.1. İş bu web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde ödenecek bedel; ÜRÜN FİYATI + KDV + KARGO BEDELİ’ dir.
5.2. ALICI’nın kredi kartı ile yaptıgı ödemelerde, ürün tutarı, siparisin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka islem süreci ile ilgili oldugundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir sekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacagını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabilecegini peşinen kabul etmektedir.
5.3. ALICI’nın, SATICI kampanyalarından, SATICI’nın satıs sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açıgından (teknik, vs.)faydalanarak, SATICI’ya zarar vermesi,zarar verme ihtimali bulunması, haksız bir menfaat saglaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçege uymayan fiilleri,kampanya veya satıs kosullarında istenen sartları saglamamasına ragmen, bunlardan yararlanması gibi SATICI’ nın kampanyalarının, satıs sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının SATICI tarafından tespit edilmesi durumunda, SATICI’nın kanunundan dogan maddi ve manevi tazminatları da dahil olmak üzere tüm yasal haklarının yanında söz konusu islemi iptal etme; kullanıcının üyeligine son verme; satıs sözlesmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkının bulunduğunu ALICI peşinen beyan ve kabul eder.


MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.
6.2. İşbu Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, Internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
6.3. Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden hiçbir şekilde SATICI sorumlu tutulamaz.
6.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilen ürünü 3 gün içinde SATICI’ ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir. ALICI açıklanan hususları kabul ve taahhüt eder.
6.7. SATICI stok durumunun yeterli olmaması, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu aynı sürede ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
6.8.Kargo paketinde ya da ambalajında herhangi bir çatlama, kırılma, bozulma, kutunun açılması ya da ezilme durumu varsa ALICI ürünü almaktan imtina ederek, söz konusu ürünün emsali ile değiştirilmesi için SATICI’ ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.


MADDE 7 – ÜRÜNÜN TESLİMİ VE CAYMA HAKKI

7.1. Web sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerde ürün bedeli + KDV ve teslimata ilişkin kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.
7.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) İade formu,
c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.
Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 3 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.
7.3. SATICI iade istemini 3 iş günü içerisinde inceler. SATICI gönderilen ürünlerin cayma hakkına aykırı şekilde iade edildiğini tespit ederse, bu halde söz konusu ürünü kabul etmeyerek tüketiciye iade edecektir.
7.4. Ürünün herhangi başka bir ürün ile değiştirilmesine ilişkin istemler SATICI’ya ait mağazalardan gerçekleştirilebileceği gibi, e-mail ile yapılacak bildirim sureti ile kargo bedeli ALICI tarafından karşılanarak da gerçekleştirlebilir. Değişim talebi CAYMA hakkı olarak düşünülemez.


MADDE 8 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

8.1. ALICI’nın siparişin teslim edildiği anda kargo yetkilisi nezdinde gönderiyi kontrol etmesi gerekmektedir. Kargo paketinde ya da ambalajında herhangi bir çatlama, kırılma, bozulma, kutunun açılması ya da ezilme durumu varsa, ürünü teslim almamanız gerekmektedir. Açıklanan hallere dayanılarak CAYMA bildiriminde bulunması halinde iade istemi kabul edilmez.
8.2. Satın alınan ürünün teslim alınmasından sonra, kargo tarafından ürüne zarar verildiği iddiasıyla yapılan iade talepleri kabul edilmez.
8.3. Cayma bildirimi, satın alınan ürünün ambalajının açılarak ürünün tahrip edilmesi, bozulması veya ürünün kullanılması halinde kabul edilmez.
8.4. Cayma hakkının kullanılabilmesi için satın alınan ürüne herhangi bir zarar gelmemesi ve ürünün tekrar satılabilecek durumda olması gerekmektedir.
8.5. Cayma hakkı ancak satın alınan ürünün teslim edildiği andaki durumu ile iadesinin gerçekleştirilebilmesi halinde kabul edilecektir.
8.6. Satın alınan ürünün kutusu üzerindeki ve/ veya ürüne ilişik olarak üretici firma tarafından yapıştırılmış olan stickerlerin veya koruyucu bantların yırtılması, etiketlerin çıkartilması halinde bu durum ürünün kullanılması anlamına geleceğinden cayma bildirimi kabul edilmez.
8.7. Niteliği itibariyle vücuda temas ettirildiğinde hijyeni zarar gören küpe v.b. sair aksesuarların tekrar satılması ciddi sağlık problemleri riski doğurduğundan dolayı mümkün değildir, bu tarz ürünlerde cayma hakkı söz konusu değildir.


MADDE 9 – UYGULANACAK HUKUK

Taraflar Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME
Bu Satış sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgâhındaki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.